Samen vullen we de pijlers voor een gemeenschappelijke visie op Taal voor 0-21 jaar!

Beheersing van de Nederlandse taal is heel belangrijk voor de ontwikkeling én de toekomst van alle kinderen, leerlingen en studenten. Verschillende partners zoals het onderwijs, gemeenten , bibliotheken en de kinderopvang zijn daarom bezig met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Taal Visie voor 0 jaar tot 21 jaar.

Door de taalbeheersing bij verschillende groepen omhoog te brengen, vergroten we talentontwikkeling, kansengelijkheid en het welzijn van alle kinderen, leerlingen en studenten in de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.
Het doel is om tot een gemeenschappelijke Taal Visie van kinderopvang tot en met het MBO voor de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te komen.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben elk voor zich een onderwijsvisie. In 2021 is in het Regionaal Educatieve Agenda Overleg (REA) gekeken naar de gemeenschappelijkheden in deze visies en is een prioritering aangebracht in de thema’s die gezamenlijk opgepakt gaan worden. Het thema taal kreeg daarbij de hoogste prioriteit.

In de regio zijn al veel goede initiatieven die juist ook specifiek in deze regio werken aan het vergroten van de taalbeheersing. Wat mist is een gemeenschappelijke visie als startpunt voor een meer coherent aanbod en een nog betere samenwerking tussen verschillende partners. Daarom is de werkgroep MVS Taal opgericht met daarin vertegenwoordigers van de drie gemeenten, voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. De werkgroep heeft de opdracht om samen met het veld een gemeenschappelijke taalvisie te ontwikkelen van kinderopvang tot en met het MBO – voor kinderen en jongeren van 0 t/m 21 jaar.

Interesse voor nieuws en/of bijeenkomsten van MVS Taal?